طلبه عصر انقلاب اسلامی

طلبه ، در وزان وظایف دوره ی انقلاب اسلامی

طلبه عصر انقلاب اسلامی

طلبه ، در وزان وظایف دوره ی انقلاب اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

طلبه ای کوچک از حوزه علمیه قم که امیدوارم بتونم برای مولایم امام زمان علیه السلام سربازی خوب باشم.